leasing finansowy 1024x397 Leasing Finansowy
Leasing finansowy zwany również kapitałowym, jest obok leasingu operacyjnego, drugą formą finansowania oferowanego przez firmy leasingowe. Z leasingu finansowego często korzystają podmioty, które chciałyby w swoich księgach rachunkowych amortyzować przedmiot finansowania. Przy klasycznym – leasingu operacyjnym – amortyzacja przedmiotu finansowania dokonywana jest po stronie finansującego, a korzystający zalicza do kosztów uzyskania przychodów całość opłat związanych z finansowaniem. Leasing finansowy pozwala zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko część odsetkową raty (identycznie jak w sytuacji kredytu) oraz pozwala dokonywać odpisów amortyzacyjnych, pomimo że nie jesteśmy właścicielami finansowanego przedmiotu.

Warto również podkreślić odmienność związaną z płaceniem podatku VAT w tych dwóch formach leasingu. W operacyjnym VAT doliczany jest do każdego czynszu (jest to usługa, wobec tego zawsze obowiązuje stawka 23% VAT). Leasing finansowy nie jest traktowany jak usługa w VAT płacimy w całości (w wysokości adekwatnej do stawki VAT dla danego przedmiotu), ponieważ w prawie podatkowym traktowany on jest jak dostawa towaru.

W sytuacji gdy klient nie jest płatnikiem podatku VAT lub też w sytuacji gdy podatek VAT od danego przedmiotu leasingu jest niższy niż 23% – leasing finansowy może okazać się atrakcyjnym rozwiązaniem, ponieważ przy finansowaniu leasingiem operacyjnym zawsze będziemy zobowiązaniu do zapłaty 23% podatku VAT od każdej opłaty związanej z tym finansowaniem.

Kilka słów na temat różnic pomiędzy leasingiem finansowym, a operacyjnym można usłyszeć w poniższym filmie:

Posiadamy również ofertę leasingu finansowego, w którym VAT możliwy jest do zapłaty w ratach.

Kiedy warto zdecydować się na umowę leasingu finansowego?

Leasing finansowy nie łączy się z minimalnym okresem umowy, tak jak ma to miejsce przy finansowaniu leasingiem operacyjnym. Oznacza to, że możemy w dowolnym momencie zakończyć umowę poprzez spłatę należności. W umowie operacyjnej nie mamy takiej możliwości o ile nie upłynie minimalny, wymagany okres, który związany jest z okresem amortyzacji przedmiotu leasingu.

Kolejnym elementem, który może wpłynąć na decyzję o skorzystaniu z oferty leasingu finansowego jest kwestia podatku VAT. Jeśli przedmiot finansowania jest opodatkowany niższą wartością niż 23% VAT, to w umowie leasingu operacyjnego zawsze będzie do wartości netto dodana wartość 23%, a więc wyjdzie nominalnie drożej.

Leasing finansowy cieszy się więc popularności przy umowach związanych z inwestycjami w maszyny i urządzenia, których wartość podatku VAT jest niższa niż 23%.

Zapraszamy do kontaktu z nami – skonstruujemy najbardziej optymalną ofertę.