F4B Leasing Broker oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 11A
20-601 Lublin

tel. 81 451 13 70
fax. 81 451 12 15
email: lublin@f4b.pl

 

 

Walczak1 300x216 KontaktJarosław Walczak – Dyrektor Oddziału

Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał już podczas studiów jako doradca klienta biznesowego w jednej z Lubelskich Agencji Reklamowych, działającej głównie w branży budowlanej.
Wieloletni praktyk handlu.

Kolejne etapy doświadczenia zawodowego zdobywał jako Handlowiec i Doradca Klienta w branżach alkoholowych i chemicznych.

Znając lokalny rynek i potrzeby przedsiębiorców w zakresie finansowania ich przedsięwzięć postanowił dołączyć do zespołu F4B Leasing Broker jako niezależny przedsiębiorca.

Pasjonuje się fotografią i systemami operacyjnymi Unix / Linux.

„F4B” Spółka z o.o.
al. Mireckiego 22, 41-209 Sosnowiec

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000391501, NIP 554 290 48 29

tel. 32 722 04 60
email f4b@f4b.pl